Akce 2+1 na novou řadu inovativních proteinů | Úklid skladu s širokou nabídkou

Zásady ochrany osobních údajů

Powerlogy, s.r.o., respektuje soukromí všech uživatelů, kteří navštíví webovou stránku www.powerlogy.com nebo www.dusanplichta.com. Řídíme se a jednáme ve shodě s nejsprávnějšími principy zacházení s osobními údaji.

Naše ochrana soukromí je součástí našeho závazku poskytovat dokonalý zákaznický servis. Powerlogy, s.r.o., se zavazuje zacházet s informacemi, které nám poskytnete, pečlivě a zodpovědně, především v souvislosti s kooperací se třetími stranami. Nicméně Powerlogy, s.r.o., nenese žádnou odpovědnost za jednání třetích stran.

Shromažďování, zpracování a využívání osobních údajů

Termín „osobní údaje“ zahrnuje všechny informace, které uvádíte na webové stránce www.powerlogy.com a www.dusanplichta.com a které umožňují osobní identifikaci.

V případě, že uskutečníte nákup v našem e-shopu, vaše osobní informace budou shromážděny za účelem poskytnutí zboží, které si u nás objednáváte. Tyto údaje mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonický kontakt.

Powerlogy, s.r.o., shromažďuje, uchovává a zpracovává osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu v souladu s požadovanými právně platnými předpisy, které jsou považovány za nezbytné ke splnění smluvně dohodnutých servisních povinností mezi Powerlogy, s.r.o., a vámi, zákazníkem.

Jakékoliv další shromažďování, zpracovávání a využívání osobních údajů bude podrobeno vašemu schválení.

Přenos osobních údajů

Všechny námi zaznamenané informace budou považovány za výhradně důvěrné za jakýchkoli okolností a mohou být sdíleny s třetími stranami v následujících situacích:

 • Použití vaší e-mailové adresy a telefonního čísla za účelem kontaktování vás, pokud se vyskytnou jakékoli problémy s vaší objednávkou realizovanou na naší webové stránce.
 • Předložení vašich platebních údajů vybraným finančním institucím za účelem zpracování vaší platební transakce za nákup ve vašem jménu.
 • Předložení údajů v rozsahu jméno, doručovací adresa a telefonický kontakt přepravnímu partnerovi, který odpovídá za doručení vaší objednávky.
 • Pokud to vyžaduje zákon, (Powerlogy, s.r.o., se podřizuje pravomocným soudním příkazům), jsme povinni zpřístupnit osobní údaje policii nebo jakýmkoli činným orgánům.

Prodávající tímto oznamuje kupujícímu podle § 15 odst. 1 písm. e) zákona o ochraně osobních údajů, že při zpracovávání osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny těmto třetím stranám:

 • WordPress
 • WooCommerce
 • Exponea
 • Google Tag Manager
 • LiveAgent
 • Metorik
 • Stream
 • Akismet
 • SuperFaktura
 • FHB API
 • Mandrill

Souhlas a zrušení souhlasu

V případě, že nám poskytnete své osobní údaje za účelem dokončení transakce, ověření platební karty, zrealizování objednávky, dohodnutí doručení nebo vrácení zboží, považujeme váš souhlas se shromážděním a zpracováním těchto informací společností Powerlogy, s.r.o., za vztažený výhradně k danému specifickému účelu.

V případě, že vás požádáme o vaše osobní údaje pro jiné účely (např. e-mail marketing), budeme vás buď přímo žádat o souhlas, nebo vám poskytneme možnost odmítnutí.

Každý uživatel naší webové stránky má možnost kdykoliv odvolat tento souhlas s okamžitě nabytou platností bez udání důvodu prostřednictvím kontaktování nás e-mailem na [email protected].

Shromažďování jiných než osobních údajů

Za účelem zdokonalování našich služeb využíváme HTTP cookies (malé části dat uložené ve vašem webovém prohlížeči). Cookies soubory neobsahují osobní údaje a nemáte možnost je identifikovat. Cookies mohou být deaktivovány v nastavení vašeho prohlížeče.

Více informací o používání cookies: www.powerlogy.com/cookies.

Právo na informace

Každý zákazník má právo žádat o informaci, které osobní údaje byly uloženy na stránce www.powerlogy.com nebo www.dusanplichta.com, a má právo žádat o změnu nebo odstranění daných údajů bez jakéhokoli poplatku.

Dodatky

Vzhledem k našemu neustálému vývoji, našemu rozšiřování a změnám v zákonech, i naše předpisy zpracování dat se budou vyvíjet. Powerlogy, s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv změnit své zásady ochrany soukromí. Změny se projeví ihned po jejich aplikování na internetových stránkách.

Doufáme, že se nám podařilo odpovědět na všechny otázky týkající se ochrany vašich osobních údajů. V případě potřeby doplňkové zpětné vazby nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese [email protected].

Nejnovější informace ze světa funkčních potravin

Odebírejte Powerlogy newsletter a získejte -10 % na první nákup